Skip to content

Gebiedsontwikkeling, waar het financiële en het maatschappelijke belang op unieke wijze samen komt.

 

KoopLater, Sociale koop in optimale vorm en prestaties

Kolaters-KoopLater

"KoopLater woning, KoopLater programma, KoLat-en"

Nieuwe begrippen en werkwoorden voor de Nederlandse woningmarkt.

 

Welkom bij KoLat Wonen,

Dé professional als het gaat om oplossen van huisvesting- en woonvraagstukken! Vanaf grondpositie tot aan sleuteloverdracht, geheel door onze organisatie verzorgd.

De uniekheid van onze oplossingen zit in de gedifferentieerde woon-/koopvormen waaronder ons uniek 'KoopLater' programma, sociale koop in optimale vorm en prestaties. Naast de standaard woonvormen, huur en koop, biedt ons KoopLater programma de tussenliggende woon-/koopvormen voor consumenten die tussen wal en schip belanden. Denk bijvoorbeeld aan de groep scheefhuurders/woners en de groep middeninkomens die betiteld worden als zijnde 'te rijk' voor sociale huur en 'te arm' voor koop.

Te "arm" voor een koopwoning, te "rijk" voor sociale huurwoning.

Meer dan 500.000 inwoners van Nederland behoren tot deze groep.


Ontwikkelen vanuit koopkracht consument, niet vanuit product (woning)

Wij denken en acteren vanuit de koop- en betaalkracht van inwoners en is daarmee dan ook ons startpunt voor elk nieuwbouwproject. Dus niet het te verkopen product, de woning. Wij brengen de koop- en betaalkracht in betreffende lokale/regionale omgeving rondom het te realiseren nieuwbouwplan in beeld en vertalen dat naar leencapaciteit en maandlasten. Onze bouwkundige en engineeringsafdeling ontwerpt vervolgens een planverkaveling en energie zuinige woningen die matchen binnen de vastgestelde financiële kaders. Deze match wordt vervolgens verwerkt in een uitgekiend nieuwbouwplan met gedifferentieerde woon-/koopvormen, zijnde huur, KoopLater en koop. Het plan leidt tot het succesvol behalen van woon-, sociaal en maatschappelijke doelstellingen.

Daarbij voor zowel gemeente, bouw/ontwikkelpartijen alsmede consument maar één aanspreekpunt, KoLat Wonen. Vanaf idee tot aan sleuteloverdracht aan de consument. Hierdoor wordt het gehele proces zeer efficiënt voor alle partijen ingericht en leidt tot gemak, ontzorging, helderheid, tijdsbesparing, aanzienlijke inperking afzet risico en kostenverlaging. Succes kan enkel worden bereikt door de juiste afstemming van Prijs, Product en Proces. En dat is waar KoLat Wonen goed in is.

Wilt u meer weten wat onze denk- en werkwijze voor uw locatie betekent? Neem dan contact met ons via 085 27 36 188 of vul het contactformulier in.

 

passende oplossing woningbouw
background-slide-in-inschrijven

Jouw privacy instellingen

Kolat Wonen hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Privacy policy | Sluit deze melding

Pin It on Pinterest

Scroll To Top