Kolaters-KoopLater

'KoopLater', de nieuwe woon/koopvorm van Nederland. Naast 'kopen' en 'huren' gaat Nederland nu ook 'KoLat-en'

Uw woonbeleid naar optimale vorm en prestatie

Dagelijks bent u bezig om uw woonbeleid af te stemmen met de woonbehoefte binnen uw gemeente alsmede deze succesvol tot uitvoering te brengen. Veelal omvat het woonbeleid zaken gericht op het toegankelijk maken van het kopen van een woning voor koopkrachtige mensen en het toegankelijk maken van sociaal huren voor mensen in de lagere inkomensklassen. In hoeverre voorziet uw woonbeleid in de doelgroep die tussen wal en schip zijn beland, zijnde betiteld als "te rijk voor sociale huur en te arm voor koop"? In deze groep bevinden zich veel starters en jonge gezinnen. Aanbod creëren van middeldure huurwoningen is een veel voorkomende zienswijze, doch voor deze doelgroep een kostbare woonvorm. Hierdoor verbetert hun koopkracht nauwelijks en zeer langzaam waardoor ze langer dan gewenst in de situatie blijven van "te arm voor koop". Met ons unieke KoopLater woon-/ontwikkelprogramma hebt u als lokaal bestuur een instrument in handen om deze trend te keren.

ScreenHunter_928 Oct. 23 13.40

KoopLater WOON programma,

"Woon Nu, Koop Later"

Als ‘KoLat-er’ geniet men aanzienlijk meer voordelen dan wanneer een woning wordt gehuurd. Zo wordt de koopsom van de ‘KoopLater’ woning vooraf contractueel vastgesteld. Dus direct duidelijkheid en zekerheid rondom de koopinvestering. Gaat men daadwerkelijk over tot koop op enig moment, dan wordt de KoLat-er beloond met het feit dat een deel van zijn betaalde maandelijkse ‘KoLat-last’ retour ontvangt welke bij de notaris wordt verrekend met de koopsom. Dus een lagere hypotheeksom benodigd naar de toekomst toe. Tevens is 100% van de overwaarde, ontstaan gedurende het wonen, ook nog voor de KoLat-er!

Kortom; een KoLat-er werkt in de KoopLater-woonfase tegelijk aan zowel versterking van zijn koopkracht, verlaging van zijn financieringsbehoefte alsmede vermogensopbouw met als uiteindelijke doel eigen woningbezit.

jong-stel help
Afbeelding1

KoopLater ONTWIKKEL programma

Wij denken en acteren vanuit de koop- en betaalkracht van inwoners en is daarmee dan ook ons startpunt voor elk nieuwbouwproject. Dus niet het te verkopen product, de woning.
Als eerste brengen wij de koop- en betaalkracht in betreffende lokale/regionale omgeving rondom het te realiseren nieuwbouwplan in beeld en vertalen dat naar leencapaciteit en maandlasten.
Onze bouwkundige en engineeringsafdeling ontwerpt vervolgens een planverkaveling en energie zuinige woningen die matchen binnen de vastgestelde financiële kaders. Deze match wordt vervolgens verwerkt in een passend nieuwbouwplan met gedifferentieerde woon-/koopvormen, zijnde huur, KoopLater en koop. Het plan leidt tot het succesvol behalen van woon-, sociaal en maatschappelijke doelstellingen.

Differentiatie woning type in combinatie met differentiatie woon/koopvorm, realiseert optimaal resultaat woonbeleid

KoopLater woon-/ontwikkelprogramma,
het antwoord op……

ScreenHunter_1017 Jan. 13 13.00
Edwin van Tilburg<br>
T. 085 27 36 188
Edwin van Tilburg
T. 085 27 36 188

Hallo, ik ben Edwin

Wilt u meer weten over ons KoopLater woon-/ontwikkelprogramma? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

DE WONINGMARKT VERANDERD

Wilt u op de hoogte blijven van nieuw ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven