Privacy verklaring

Privacy instellingen

Kolat Wonen hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Hieronder kun je je eigen voorkeuren samenstellen.

We verzamelen bezoekersstatistieken met Google Analytics. Dat helpt ons inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Zo proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we willen je er wel over informeren.

View Details

We maken gebruik van een Facebook-like en/of deel box in de zijbalk en op ons blog. Door deze aan te zetten kun je Kolat Wonen liken en/of delen op Facebook, maar geef je ook Facebook de gelegenheid om jou te volgen op onze website. Met onze Facebook-pixel kunnen wij jou gericht en gepast een advertentie tonen naar jouw interesses. Je kunt zelf kiezen of je dit wil of niet.

View Details
Vergeet mijn instellingen Deleted!

KoLat Wonen BV, gevestigd aan Wilgendreef 3, 5473 SL Heeswijk-Dinther, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kolatwonen.nl

Wilgendreef 3, 5473 SL Heeswijk-Dinther

0852736188

 

Edwin van Tilburg is de Functionaris Gegevensbescherming van KoLat Wonen BV. Hij is te bereiken via e.van.tilburg@kolatwonen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KoLat Wonen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kolatwonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KoLat Wonen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- KoLat Wonen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KoLat Wonen BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KoLat Wonen BV) tussen zit. KoLat Wonen BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: N.V.T.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KoLat Wonen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor uw persoonsgegeven tot maximaal 2 weken na sleuteloverdracht onroerendgoed.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KoLat Wonen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KoLat Wonen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KoLat Wonen BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Advertentie- of targeting cookies
Met deze cookies verzamelen wij inzichten over onze advertenties. Bijvoorbeeld hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne en of de getoonde advertentie aansluit bij hun interesse. Bovendien kunnen wij de cookies gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om inzicht te krijgen of campagnes leiden tot inschrijving op nieuwsbrieven of contactaanvragen. Wij gebruiken deze cookies alleen met uw toestemming en op zodanige wijze dat uw privacy goed beschermd wordt.

Tracking cookies
Tracking cookies gebruiken wij om uw gedrag op de website te analyseren. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie over uw klik- en scrol gedrag en gebruiken dit om de website verder te verbeteren. Wij gebruiken de tracking cookies alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KoLat Wonen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kolatwonen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KoLat Wonen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KoLat Wonen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kolatwonen.nl

DE WONINGMARKT VERANDERD

Wilt u op de hoogte blijven van nieuw ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven