Kolaters-KoopLater

KoopLater programma

'Woon nu, Koop Later'

Wat houdt  "Woon nu, Koop Later" in?

Als ‘KoLat-er’ geniet men aanzienlijk meer voordelen dan wanneer een woning wordt gehuurd. Zo wordt de koopsom van de 'KoopLater' woning vooraf contractueel vastgesteld. Dus direct duidelijkheid en zekerheid rondom de koopinvestering. Daarbij worden de maandlasten langjarig vastgezet. Gaat men daadwerkelijk over tot koop op enig moment, dan wordt de KoLat-er beloond met het feit dat een deel van zijn betaalde maandelijkse ‘KoLat-last’ retour ontvangt welke bij de notaris wordt verrekend met de koopsom. Daardoor is op het koopmoment een lagere hypotheek benodigd en daarmee makkelijker verkrijgbaar. Tevens is 100% van de overwaarde, ontstaan gedurende het wonen, ook nog voor de KoLat-er! Kortom; een KoLat-er werkt aan koopkrachtversterking én vermogensopbouw gedurende de KoLat periode, vergelijkbaar als bij een normale koopsituatie.

Voor wie is dit KoopLater programma bedoeld?

Met ons programma willen wij mensen helpen die door de maatschappij worden betiteld als “te arm” voor een koopwoning en “te rijk” voor een sociale huurwoningen, vaak ‘scheefwoners’ genoemd. Daarnaast biedt het programma een goed alternatief voor scheefhuurders zodat ze wel doorstromen en een sociale woning beschikbaar komt voor bijpassende doelgroep. Eveneens kunnen de scheefhuurders die op de wachtlijst staan doorstromen en krijgen andere wachtende op de lijst sneller toegang tot een sociale woning.

Hoe lang loopt het programma door?

Het programma eindigt op het moment dat de KoLat-er een hypotheek kan verkrijgen in de reguliere hypotheekmarkt, eventueel in combinatie met ons KoopLater programma ‘Woon nu, koop nu én later’. Gezien een hypotheeklast voordeliger is dan de KoLat-maandlast adviseren wij dan ook om de stap naar een hypotheek te maken zodra de mogelijkheid zich voordoet. Wij informeren de KoLat-er tussentijds actief zodra wij vernemen dat een hypotheekverkrijging binnen bereik is. Wij stimuleren de KoLat-er om zo snel als mogelijk door te kunnen stappen naar volledig eigendom van de woning. Daarom is o.a. in het programma opgenomen dat een deel van de KoLat-last in mindering wordt gebracht op de oorspronkelijke koopsom. Daardoor daalt maandelijks de financieringsbehoefte en dus is een lagere hypotheek benodigd dan bij aanvang van programma. Indien de koopkracht van de KoLat-er stijgt, bijv. door beter salaris, komt het moment van koop versneld dichterbij.

Gaat de KoLat-er verhuizen zonder de woning te kopen en het KoLat-programma daarom wil beëindigen? Geen probleem voor ons! De KoLat-er verlaat dan de woning als zijnde huurder van de woning.

DE WONINGMARKT VERANDERD

Wilt u op de hoogte blijven van nieuw ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven