Skip to content

Hoogste punt bereikt – Mooi Wonen Repelakker

De bouw van 8 tweekappers in het project Mooi Wonen Repelakker te Zeeland (N.Br.) verloopt voorspoedig. Na de start van de bouw juni j.l. is inmiddels het hoogste punt bereikt en dus tijd voor een feestje. Samen met de kopers en mensen van bouwbedrijf Cornelissen is de vlag in de top gehesen en is er gelegenheid geweest om de woningen te bekijken en vragen te stellen. Een geslaagd event

Jouw privacy instellingen

Kolat Wonen hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Privacy policy | Sluit deze melding

Pin It on Pinterest

Scroll To Top